ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРҒА ӨТІНІМГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР